Přeskočit navigaci

Průkazy energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 318/2012 Sb.) a vyhláška č. 78/2013 Sb.  povinnou součástí dokumentace při:

 • výstavbě nových budov
 • větších změnách dokončených budov (např. při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)
 • prodeji budovy nebo její ucelené části
 • pronájmu budovy nebo její ucelené části

 

V souvislosti s novelizací zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií je od 1. 1. 2013 povinnost předložit Průkaz energetické náročnosti budovy při koupi či pronájmu nemovitosti jako součást kupní či nájemní smlouvy

Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy se vztahuje také na budovy ve vlastnictví orgánů státní moci.

Závazná data pro povinnost zpracování a předložení PENB ze zákona č. 406/2000 Sb. jsou:

 • od 1. 1. 2013 - Prodej budovy nebo její ucelené části (například bytu); pronájem domu
 • od 1. 7. 2013 - Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
 • od 1. 1. 2015 - Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2
 • od 1. 7. 2015 - Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
 • od 1. 1. 2016 - Pronájem ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů
 • od 1. 1. 2017 - Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2
 • od 1. 1. 2019 - Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2

Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.