Přeskočit navigaci

Energetické audity a posudky

Energetický audit a energetický posudek je definován zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 318/2012 Sb.), a návaznou vyhláškou č. 480/2012 Sb. Vyhláška stanovuje rozsah a obsah energetického auditu a energetického posudku a způsob jejich zpracování.

Cílem energetického auditu je:

  • zhodnotit současný stav užití energií v budovách nebo jiných energetických systémech
  • identifikovat optimální způsob dosažení energetických úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického

Energetický audit či posudek je dále vyžadován jako povinná příloha žádosti o podporu v některých programech podpory či při žádosti o finanční podporu, dotaci či úvěr na financování energetického projektu.

Energetický audit a energetický posudek může zpracovat pouze energetický specialista, zapsaný v Seznamu energetických expertů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.