Přeskočit navigaci

Reference

Vybrané akce za poslední roky s rozdělením podle klientů, zaměření:

Veřejný sektor, obecná poradenská činnost dlouhodobého charakteru:

 • poradenství/technická asistence pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • činnost Krajské energetické agentury Olomouckého kraje
 • poradenství/technická asistence pro Letiště Praha, a.s.
 • energetické poradenství pro Město Louny
 • energetický management pro Statutární město Olomouc
 • energetický management pro Statutární město Havířov
 • energetický management pro Statutární město Chomutov
 • energetický management pro město Břeclav
 • energetický management pro objekty ve vlastnictví Olomouckého kraje
 • energetický management pro MČ Praha 4
 • energetický management pro MČ Praha 6
 • energetický management pro MČ Praha 8
 • energetický management po MČ Praha 10

 

Veřejný sektor, jednotlivé projekty (výběr referencí):

 • EP RES+ - fotovoltaické elektrárny, Parking C, Letiště Praha, a.s.
 • PENB pro objekty Vězeňské služby ČR - 29 areálů, cca 325 objektů
 • Studie výstavby FVE, VŠCHT, Praha 6
 • UEK Karlovarského kraje
 • PENB  pro 36 objektů MČ Praha 8
 • Monitoring + energetický management 210 objektů Olomouckého kraje
 • EP areálu MŠMT, Praha 1
 • Akční plán pro udržitelnou energii a klima, Písek
 • Analýza použití KVET, 17 areálů Ol. kraje
 • Analýza, využití srážkových vod MČ Praha 6
 • Využití srážkových vod, 2 areály, Milovice
 • Studie, využití srážkových vod Mikrobiologický ústav AV ČR
 • zpracování PENB pro 24 objektů MČ Praha 1
 • Studie úspory energie pro areál České zemědělské univerzity v Praze
 • Studie pro 20 areálů - úspory vody, Olomoucký kraj
 • Studie – energetická koncepce zdrojů Prahy 12
 • technická část zadávacích podmínek pro metodu EPC, 32 objektů Ol. Kraje
 • PENB pro 10 objektů MČ Praha 5 – Lipence
 • PENB pro 27 objektů Úřadu pro zastupování státu… (ÚZSVM)
 • PENB pro 32 objektů Statutárního města Olomouc
 • PENB pro 106 objektů Statutárního města Liberec
 • EA pro 18 areálů Olomouckého kraje
 • PENB pro 9 objektů města Velvary
 • termovizní kontrola 3 areály Olomouckého kraje
 • termovizní kontrola 4 objekty MČ Praha 8
 • ZVA 4 areály MČ Praha 10
 • odborná participace ÚEK Tábor
 • EA optimalizace zdroje CZT Nová Pec
 • PENB 5 objektů, Domov Pod lipami, Smečno
 • PENB 4 objekty, Středočeská vědecká knihovna
 • PENB areálu Okresní soud Trutnov
 • EA soud Nymburk
 • PENB areálu ČVUT – biomedicínského inženýrství
 • EP, PENB 7 objektů Olomouckého kraje
 • EP veřejného osvětlení obce Mochov
 • PENB 2 objektů, Nový Bydžov
 • EA pro 3 objekty MČ Praha 6
 • EP areálu Domova Domino, Zavidov - návrh tepelného čerpadla
 • ZVA Hotel Svornost, Dolní Počernice
 • ZVA 7 objektů MČ Praha 4
 • EP 8 objektů MČ Praha 8
 • PENB 6-ti objektů Ol. kraje
 • kontroly kotlů a vzduchotechniky, vybrané objekty, Louny
 • Analýza úsporných opatření 2 areálů Statutárního města Chomutov
 • EA areálů Správy Krkonošského národního parku
 • Místní šetření, úspory vody, 8 objektů Ol. Kraje
 • Výběr areálů pro opatření k zachování vody v krajině, Ol. kraj, cca 350 areálů
 • PENB pro ÚZSVM, Ostrava
 • EP 3 objektů MČ Praha 8
 • PENB 18-ti objektů MČ Praha 6
 • ZVA 6-ti objektů MČ Praha 4
 • ZVA 4 areálů MČ Praha 8
 • Studie, tech. opatření pro zadržení srážkových vod, 6-ti areálů Ol. kraje
 • ZVA MČ Praha - Nebušice
 • Studie - srážkové vody MBÚ AV
 • EP MČ Praha 4
 • Analýza - srážkové vody, Č. Budějovice

 

Komerční sektor energetické poradenství (výběr):

 • poradenství, EA a PENB všech objektů pro Letiště Praha, a.s., trvalá smlouva
 • poradenství, EA pro Czech Airlines Technics, a.s.
 • EA areálu UNIPETROL RPA, a.s., včetně dotačního poradenství
 • EA čtyř areálů Kongresové centrum ILF, a.s., včetně dotačního poradenství
 • EA čtyř areálů Sedlecký kaolin, a.s.
 • EA 2 areálů Carrier Refrigeration Operation Czech
 • kontrola kotlů, VZT, klimatizací areálů Carrier Refrigeration Operation Czech
 • kontroly klimatizací, poradenství 39 objektů KNIGHT FRANK, spol. s r.o.
 • PENB 300 objektů SŽDC
 • EA 3 areálů společnosti Lomy Mořina, spol. s r.o.
 • odborný posudek Teplárna Týnec
 • zpracování PENB 56 objektů Českých drah, a.s.
 • zpracování EA areálu F.X. Meiller Praha s.r.o. (Slaný)
 • zpracování EA 3 objektů SŽDC
 • poradenství pro ENES, s.r.o.
 • zpracování PENB pro 32 SVJ v rámci SBD Rozvoj Praha
 • zpracování PENB pro 19 SVJ Nové Strašecí
 • EA, PENB pro IPOS Jeseník
 • PENB haly SIKO
 • EP a dotační poradenství čtyř areálů Kongresové centrum ILF, a.s.
 • EA společnosti Městská tepelná zařízení s.r.o. (tepelné hospodářství Benešov)
 • EA výrobního areálu WIKOV MGI a.s., Hronov
 • EA areálu FTL – First Transport Lines, a.s., Prostějov
 • EA výrobního areálu KOSTAL CR spol. s r.o., Zdice
 • ZVA Comes Group, a.s.
 • EP společnosti REVITRANS, a.s.
 • Studie areálu Tišnov, Metrostav, a.s.
 • EP UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • EA 5 areálů PPL
 • EA 3 areálů LOMY Mořina spol. s r.o.
 • PENB 76 objektů ČD, a.s.
 • EA areálů COOP Trutnov
 • Kontroly klimatizačních systémů, SCF SERVIS, s.r.o., Brno
 • Kontrola kotlů, topných systémů, Carrier, Beroun, Mýto
 • EA Sedlecký kaolín, a.s., Velký Luh
 • Úsporná řešní - návrh, ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o.
 • Modelová Studie – Zásobování Ústí n. Labem teplem
 • PENB areálu ve výstavbě (EKOLS)
 • PENB SVJ BD Polská, Kladno

 

Sektor zdravotnictví:

 • poradenství pro Úrazovou nemocnici v Brně
 • poradenství pro Fakultní nemocnici sv. Anny v Brně
 • energetický management pro nemocnici Znojmo
 • EA + PENB FN Olomouc, pavilon G
 • PENB pro areály staré a nové nemocnice Znojmo
 • EA + PENB + termovizní měření nemocnice Litoměřice
 • EA + PENB Psychiatrická léčebna Šternberk
 • energetický management Psychiatrická léčebna Šternberk
 • zpracování EA zdravotního střediska města Kaplice
 • EP Nemocnice Jablonec nad Nisou
 • EA Nemocnice Jablonec nad Nisou
 • EA Nemocnice Tanvald (CEDR)

 


Pozn.:
EA – Energetický audit dle zákona 406/2000 Sb.
EP – Energetický posudek dle zákona 406/2000 Sb.
PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy
ZVA- Závěrečné vyhodnocení akce (po realizaci rekonstrukcí z dotace)
UEK – Územní energetická koncepce