Přeskočit navigaci

Životní prostředí, OZE

Zachování vody v krajině, intravilánech areálů je aktuálním tématem. Rovněž zde máme praktické zkušenosti a poskytujeme 
poradenství včetně dotačního.

Zabýváme se poradenstvím v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a využití odpadního tepla především v těchto sektorech:

- tepelnými čerpadly vzduch/voda, země/voda a voda/voda
- energie Slunce - solární a fotovoltaické panely, sluneční elektrárny
- energie větru - větrné elektrárny a parky
- energie vody - malé vodní elektrárny
- kogenerační výroba el. energie a tepla
- využití biomasy pro výrobu tepla a el. energie pro bytový i průmyslový sektor
- systémovým větráním s rekuperací a vloženým tepelným čerpadlem
- využití odpadního tepla v průmyslových aplikacích

Poradenství je směřováno jak pro obce, města, kraje, tak pro podnikatelskou sféru, především průmyslové areály, administrativní budovy.

Pro následnou aplikaci OZE využíváme v zájmu našich klientů veškeré možnosti dotačních titulů.