Přeskočit navigaci

Podnikatelské subjekty

Naše společnost je schopna poskytnout právnickým a fyzickým osobám komplexní poradenství od nákupu médií (elektřina, plyn, technické plyny, atd.), přes optimalizaci spotřeby po systémové vyhodnocování dopadů na životní prostředí a uhlíkové stopy.

Rádi zpracujeme pro např. tovární areály tzv. "Vyhledávací studii", jejímž výstupem - návrhovou částí bude variantní řešení opatření, směřujících k úsporám, včetně kalkulací návratnosti vložených prostředků. V případě zájmu zadavatele je možno jednotlivé, vybrané varianty dále rozpracovat a realizovat autorský dozor při realizaci těchto variant.

Samozřejmostí je též dotační poradenství pro právnické i fyzické osoby v oblasti energetiky, stavebnictví.