Přeskočit navigaci

Dotační poradenství a energetický management

E-resources, s.r.o. pokládá dotace na smysluplné projekty snižující energetickou náročnost budov, výrobních procesů za přínosné, šetřící finanční prostředky investora a též v neposlední řadě životní prostředí.

Pracujeme pro zadavatele jak z veřejné sféry (města, obce), tak i pro podnikatelské subjekty a soukromníky.

Náš tým má bohaté zkušenosti v dotačním poradenství, tzv. "Tvrdých projektech" a díky odbornému poradenství našeho týmu získali klienti v posledních letech přes 900 mil Kč dotačních prostředků. 

"Přidělením" dotačních prostředků však celý proces řádného vyřízení dotace zdaleka nekončí. Je třeba prokázat poskytovateli dotačních prostředků oprávněnost přidělení, zpravidla po jednom roce, či dvou letech od ukončení stavební činnosti a proinvestování přidělených prostředků. Náš tým má zkušenosti i v této oblasti, tedy tzv. "Dotačním managementu".

Rádi Vám  budeme nápomocni nejen v získání, ale i v udržení dotačních prostředků.

Nabízíme odbornou pomoc při snižování nákladů na energii (elektřinu, plyn, CZT, stlačený vzduch, vodu, apod.) realizací energetického managementu.

Preferujeme postup "step by step" od prvotní analýzy, jeího projednání se zadavatelem, návrhu úsporných opatření, jejich implementace do reálných procesů (po schválení zadavatelem), až po kontrolu realizací a následného vyhodnocení.

Náš tým postupuje vždy se stávajícími techniky zadavatele a nemá ambici jakkoliv vlastní realizaci a provozování energetických zařízení převzít.