Přeskočit navigaci

Konzultace a expertní služby

Naše společnost poskytuje poradenství jak městům, obcím, tak firmám, společenstvím vlastníků, nadacím, apod.

Rádi Vám poradíme ten správný dotační titul pro Váš investiční záměr provedeme Vás všemi úskalími dotační žádosti.

Jsme schopni zpracovat autorizované dokumenty (např. Energetické koncepce, Energetické audity, PENB, Studie proveditelnosti, Závěrečné vyhodnocení akce pro dotační účely, oponentní posudky, atd.) i dokumenty pro potřebu zadavatele (např. komentáře k projektům, vysvětlení kalkulací, rešerše výstupních dokumentů pro úvěrové žádosti, optimalizační studie atd.)

Zpracujeme zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele energie, provozovatele tepelného hospodářství, dodavatele technologie  či stavby.

Tým našich odborníků disponuje rovněž autorizací pro provádění kontrol kotlů dle vyhl. č. 276/2007 Sb. a kontrol klimatizačních systémů dle vyhl. č. 277/2007 Sb.

Provádíme nedestruktivní diagnostiku staveb z hlediska tepelné techniky a komplexní tepelně technické hodnocení a posudky s návrhem opatření řešících nevyhovující stav. Zajišťujeme termovizní měření staveb i technologií.

Veškeré dokumenty mohou být i v NJ, AJ a RJ jazykových mutacích.