Přeskočit navigaci

Referenz

Vybrané akce za roky 2013 až 2017 (část) s rozdělením podle klientů, zaměření:

Veřejný sektor, obecná poradenská činnost dlouhodobého charakteru:

 • poradenství/technická asistence pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • činnost Krajské energetické agentury Olomouckého kraje
 • energetické poradenství pro Město Louny
 • energetický management pro Statutární město Olomouc
 • energetický management pro MČ Praha 8
 • energetický management pro Statutární město Havířov
 • energetický management pro Statutární město Chomutov
 • energetický management pro město Břeclav
 • energetický management pro objekty ve vlastnictví Olomouckého kraje
 • technická část zadávacích podmínek pro metodu EPC, 32 objektů Ol. Kraje
 • energetický management MČ Praha 6
 • energetický management MČ Praha 10

 

Veřejný sektor, jednotlivé projekty (výběr referencí):

 • PENB (viz níže) pro 36 objektů MČ Praha 8
 • zpracování PENB pro 24 objektů MČ Praha 1
 • Studie úspory energie pro areál České zemědělské univerzity v Praze
 • Studie – energetická koncepce zdrojů Prahy 12
 • PENB pro 10 objektů MČ Praha 5 – Lipence
 • PENB pro 27 objektů Úřadu pro zastupování státu… (ÚZSVM)
 • PENB pro 32 objektů Statutárního města Olomouc
 • PENB pro 106 objektů Statutárního města Liberec
 • EA pro 18 areálů Olomouckého kraje
 • PENB pro 9 objektů města Velvary
 • termovizní kontrola 3 areály Olomouckého kraje
 • termovizní kontrola 4 objekty MČ Praha 8
 • ZVA 4 areály MČ Praha 10
 • odborná participace ÚEK Tábor
 • EA optimalizace zdroje CZT Nová Pec
 • PENB 5 objektů, Domov Pod lipami, Smečno
 • PENB 4 objekty, Středočeská vědecká knihovna
 • PENB areálu Okresní soud Trutnov
 • PENB areálu ČVUT – biomedicínského inženýrství
 • EP, PENB 7 objektů Olomouckého kraje
 • EP veřejného osvětlení obce Mochov
 • PENB 2 objektů, Nový Bydžov
 • EA pro 3 objekty MČ Praha 6
 • EP areálu Domova Domino, Zavidov
 • ZVA Hotel Svornost, Dolní Počernice
 • ZVA 7 objektů MČ Praha 4
 • EP 8 objektů MČ Praha 8
 • UEK Karlovarského kraje, I. etapa

 

Komerční sektor energetické poradenství (výběr):

 • poradenství, EA a PENB všech objektů pro Letiště Praha, a.s.
 • poradenství, EA pro Czech Airlines Technics, a.s.
 • EA areálu UNIPETROL RPA, a.s., včetně dotačního poradenství
 • EA čtyř areálů Kongresové centrum ILF, a.s., včetně dotačního poradenství
 • kontrola kotlů, VZT, klimatizací areálů Carrier Refrigeration Operation Czech
 • kontroly klimatizací, poradenství 39 objektů KNIGHT FRANK, spol. s r.o.
 • EA 3 areálů společnosti Lomy Mořina, spol. s r.o.
 • odborný posudek Teplárna Týnec
 • zpracování PENB 56 objektů Českých drah, a.s.
 • zpracování EA areálu F.X. Meiller Praha s.r.o. (Slaný)
 • zpracování EA 3 objektů SŽDC
 • poradenství pro ENES, s.r.o.
 • zpracování PENB pro 32 SVJ v rámci SBD Rozvoj Praha
 • zpracování PENB pro 19 SVJ Nové Strašecí
 • EA, PENB pro IPOS Jeseník
 • PENB haly SIKO
 • EP a dotační poradenství čtyř areálů Kongresové centrum ILF, a.s.
 • EA společnosti Městská tepelná zařízení s.r.o. (tepelné hospodářství Benešov)
 • EA výrobního areálu WIKOV MGI a.s., Hronov
 • EA areálu FTL – First Transport Lines, a.s., Prostějov
 • EA výrobního areálu KOSTAL CR spol. s r.o., Zdice
 • ZVA Comes Group, a.s.
 • EP společnosti REVITRANS, a.s.
 • Studie areálu Tišnov, Metrostav, a.s.
 • EP UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • EA 3 areálů PPL
 • EA 3 areálů LOMY Mořina spol. s r.o.

 

Sektor zdravotnictví:

 • poradenství pro Úrazovou nemocnici v Brně
 • poradenství pro Fakultní nemocnici sv. Anny v Brně
 • energetický management pro nemocnici Znojmo
 • EA + PENB FN Olomouc, pavilon G
 • PENB pro areály staré a nové nemocnice Znojmo
 • EA + PENB + termovizní měření nemocnice Litoměřice
 • EA + PENB Psychiatrická léčebna Šternberk
 • energetický management Psychiatrická léčebna Šternberk
 • zpracování EA zdravotního střediska města Kaplice
 • EP Nemocnice Jablonec nad Nisou
 • EA Nemocnice Jablonec nad Nisou
 • EA Nemocnice Tanvald (CEDR)

 


Pozn.:
EA – Energetický audit
EP – Energetický posudek pro dotaci
PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy
ZVA- Závěrečné vyhodnocení akce (po realizaci rekonstrukcí z dotace)
UEK – Územní energetická koncepce